KIỂM SOÁT CỬA ZKteco F6

Brand:ZKTECO

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Thiết bị kiểm soát ra vào bằng vân tay

– Phương thức nhận dạng: vân tay

– Tổng dung lượng: 500 vân tay

– Lưu trữ giao dịch: 30.000 lần

– Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

– Kích thước 65(R) x 150(C) x 40(S) mm

– Phương thức kết nối: RS 485

– Lấy dữ liệu qua thẻ SD card

Nguồn tham chiếu ZK