Bàn khử từ HK02(không có alarm)

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

“Bộ khử tem từ mềm
Khoảng cách khử tối đa: 300 mm
Kích thước: 24 x 24 cm