Cuộn giấy in tem nhãn mã vạch nhiệt 2 tem 20×10 30m

Brand:Chico

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

  • Kích thước nhãn: 20×10
  • Một hàng 2 nhãn (cách nhau khoảng cách 2mm)
  • Mỗi hàng cách nhau khoảng cách và đường răng cưa: 3mm
  • Lõi:1  inch