Máy tính tiền IPOS 7800I

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

  • CPU: Intel(R) Core(TM) i5-3210M/4200U/4210U
  • Memory: DDR3 8GB
  • Storage: Mini SATA SSD 128GB
  • Display: 15″ TFT LED panel, 1024×768, 10 points P-CAP touch screen
  • OS: Option (Windows7, Windows 10, PosReady10)