Máy tính tiền Casio QT-6100

Brand:CASIO

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

– Màn hình LCD 12.1′ SVGA 800×600, cảm ứng điện trở 5 lớp.

– Quản lý 9.999 mặt hàng với 8 mức giá

– Quản lý 60.000 mặt hàng mã vạch

– Quản lý tồn kho

– 99 ca nhân viên với chức năng phân quyền cho từng nhân viên, chấm công nhân viên.

– Quản lý 200 bàn với chức năng mở bàn chung trong cùng mạng nội bộ.

– Quản lý 200 khách hàng thân thiết