Máy quét mã vạch để bàn Unitech TS100 2D

Brand:Unitech

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Ngôn ngữ hỗ trợ: Nhiều ngôn ngữ

Kháng rơi: 1,8m

Kích thước : 105mm x 146mm x 70mm

Trọng lượng : 345g

Khả năng giải mã: 1D, 2D