Máy quét mã vạch Cino Fuzzyscan A680

Brand:Cino

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Cảm biến hình ảnh 1280 x 800 Pixels
Độ tương phản in Chênh lệch phản xạ tối thiểu 18%
Nguồn sáng 660nm LED
Độ phân giải tối thiểu “HD Model
2.4 mil Code 39, 4.5 mil DM
SR Model
2.7 mil Code 39, 4.8 mil DM”
Phạm vi đọc “HD Model
13 mil (0.33mm) UPC/EAN up to 9”
SR Model
13 mil (0.33mm) UPC/EAN up to 16”
Roll, Pitch, Skew Roll: 360˚; Pitch: ± 75˚; Skew: ± 65˚
Giao diện người dùng “USB HID (USB Keyboard)
USB VCOM (USB COM port emulation)
Standard RS232”