Máy Chấm Công Ronald Jack X628-C

2.830.000(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Kiểu ứng dụng: Vân tay + Thẻ cảm ứng
Dung lượng máy chấm công Roanld Jack X628 : 3000 vân tay + 3000 thẻ cảm ứng
Ghi nhận 100.000 giao dịch
Giao tiếp với PC: RS232, RS485, TCP/IP, lấy dữ liệu qua mạng, lấy dữ liệu tập trung về trụ sở.
Nguồn sử dụng: 5V DC
Số lượng