Máy chấm công Ronald Jack RJ919 (vân tay và thẻ cảm ứng)

3.199.000(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Quản lý 4000 dầu vân tay + 30.000 thẻ (Loại thẻ EM 125KHz)
Phương thức xác minh bằng vân tay hoặc bằng thẻ
Dung lượng bộ nhớ: 100.000 IN/OUT.
Một người có thẻ đăng ký từ 1 tới 10 dấu vân tay, 1 password,
1 thề cảm ứng,. Hiển thị tên người sử dụng trên máy khi chẩm công.
Sử dụng Chip xử lý intel của mỹ.
Có Password bảo vệ máy, tích hợp âm thanh.
XEM VÀ TẢI DỮ LIỆU QUA MẠNG INTERNET
Hiễn thị tên người sử dụng trên máy khi chấm công.
Dữ liệu trong máy không bị mất khi xảy ra cúp điện.
Tốc độ xử lý rất nhanh <1 giây /1 lần chắm công
Chắm công. Độ dài mã đăng ký <=9
Số lượng