Đầu đọc thẻ từ Antech MSR100

Brand:Antech

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

– Đọc track : 1&2&3
– Chế độ đọc : 2 chiều
– Tín hiệu : Xanh và đỏ
– Khả năng : tùy chọn gửi thông báo khi đọc sai , ví dụ thiết lập gửi thông báo khi đọc sai “ đọc lỗi rồi, xin thử lại “
– Thiết lập chuẩn đọc tùy chọn : thiết lập đọc tất cả chuẩn hoặc chuẩn duy nhất, để chống đọc các thẻ làm giả
– Kết nối : USB hoặc tùy chọn KB