Xin chào! Công ty chúng tôi được đặt trụ sở tại thành phố Matxcova, LB Nga. Chúng tôi sản xuất một loại thiết bị đặc biệt dành cho các đơn vị đặc biệt! Chúng tôi đã phát triển một loại thiết bị triệt tiêu sóng của máy ghi âm - http://www.podavitel.ru/eng.php Các đối tác của bạn sẽ không thể ghi lại các cuộc đàm phán bí mật của bạn và thậm chí không hề biết về nó! Các thiết bị của chúng tôi có thể: 1. Triệt tiêu bất kỳ loại máy ghi âm nào – trong vòng bán kính 10 mét! 2. Triệt tiêu 10 tần số liên lạc: di động, internet, định vị và v.v. – trong vòng bán kính 50 mét! 3. Bảo vệ căn phòng của bạn khỏi bị nghe lén – chúng tôi sẽ triệt tiêu bất kỳ thiết bị nghe lén nào! 4. Bảo vệ căn phòng của bạn khỏi các micrô laze đọc thông tin từ cửa sổ. 5. Thiết bị được ngụy trang, cho nên người đối thoại với bạn sẽ không thể nghi ngờ bất kỳ điều gì! Nếu bạn quan tâm đến thiết bị này, hãy liên hệ với chúng tôi để cùng nhau hợp tác kinh doanh! Khuyến mãi đến 50%! Trân trọng. From Russia with love!
Xin chào! Công ty chúng tôi được đặt trụ sở tại thành phố Matxcova, LB Nga. Chúng tôi sản xuất một loại thiết bị đặc biệt dành cho các đơn vị đặc biệt! Chúng tôi đã phát triển một loại thiết bị triệt tiêu sóng của máy ghi âm - http://www.podavitel.ru/eng.php Các đối tác của bạn sẽ không thể ghi lại các cuộc đàm phán bí mật của bạn và thậm chí không hề biết về nó! Các thiết bị của chúng tôi có thể: 1. Triệt tiêu bất kỳ loại máy ghi âm nào – trong vòng bán kính 10 mét! 2. Triệt tiêu 10 tần số liên lạc: di động, internet, định vị và v.v. – trong vòng bán kính 50 mét! 3. Bảo vệ căn phòng của bạn khỏi bị nghe lén – chúng tôi sẽ triệt tiêu bất kỳ thiết bị nghe lén nào! 4. Bảo vệ căn phòng của bạn khỏi các micrô laze đọc thông tin từ cửa sổ. 5. Thiết bị được ngụy trang, cho nên người đối thoại với bạn sẽ không thể nghi ngờ bất kỳ điều gì! Nếu bạn quan tâm đến thiết bị này, hãy liên hệ với chúng tôi để cùng nhau hợp tác kinh doanh! Khuyến mãi đến 50%! Trân trọng. From Russia with love!