Thiết bị lạnh

Bàn lạnh Pizza
33.790.000 đ
Tủ đông Berjaya
43.678.000 đ
Tủ lạnh Berjaya
32.711.000 đ