Thang Long Horeca Equipment Co., Ltd

Showroom: 24 Nguyễn Văn Lộc, P.Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội,Vietnam
Tel: (84.4)-6675,1516 / 6675.1518 

www.lamaca.vn -  Email: lamaca.vn@lamaca.vn
H
otline : 0963.71.51.51 - 0983.84.15.16

 

***** giá trị thực *****